Det här handlar om sexualpolitik. Allt är politik och allt är sex. Detta är en vid mening men det är den vinkel vi ha har i denna blogg. Allt som en människa gör har med hur den förhåller sig till andra vilket är hur vi definierar politik. Sexuella relationer handlar om väldigt politik på en intim nivå. Även på Makro-nivå styrs vi som samhälle av sexuella influenser. Därför går vi här gärna från både mikro coh makro för att kunna tillgängligöra hur sexualpiltik påverkar det mesta man gör som människa.

Det är vad vi siktar på med denna blogg. Vi som skriver heter Karin och Johan och studerar på Södertörns Högskola. Skicka oss ett mail på info@sexualpolitik.se om ni vill få kontakt med oss.

Karin och Johan